Contact Us

050-7259933
Office:
054-7371027

Private Clinic: Herzliya Medical Center,Eli Landau Boulevard 4, Herzliya Pituach

Heart surgery

תחילתו של הניתוח בהגעת המטופל לחדר הניתוח, הכנתו לניתוח והרדמתו, שלב זה אורך כ 90 דקות. לאחריו מבוצע החתך הראשוני, ניסור עצם בית החזה, חשיפת הלב, וחיבור מערכת הדם למכונת הלב והריאה אשר מספקת דם מחומצן לגוף בזמן הניתוח. בטכניקה זו מבוצעים ניתוחיי המעקפים, המסתמים השונים, ניתוח להחלפת אבי העורקים, השתלות לב והשתלות לב מלאכותי.

בסיום הניתוח החולה נגמל ממכונת הלב – ריאה והלב ״לוקח״ פיקוד ומחדש את הזרמת הדם המחומצן לגוף. הניתוח מבוצע לאחר עיכוב מערכת הקרישה של הגוף באמצעות הפרין אשר בסוף הניתוח ייסתר ומערכת הקרישה של החולה תוחזר לתפקוד מלא. ניתוח לב אורך בין 4-5 שעות משלב החתך עד להשלמת התפר האחרון. לאחר הניתוח החולה יועבר לטיפול נמרץ שם ישהה יום-יומיים, ובמידה והכל כשורה החולה יעבור למחלקה למספר ימים שלאחריהם ישוחרר להמשך החלמה במלונית או בביתו.

החזרה לשגרה:

החזרה לשגרה לאחר ניתוח לב הינה בטוחה ואיטית ואורכת בין 3 שבועות ל 3 חודשים. יש להקפיד על הימנעות מהרמת משאות כבדים ב 3 חודשים הראשונים בנוסף אנו ממליצים להימנע מנהיגה בשלושת החודשים הראשונים לאחר הניתוח.
יש להקפיד לשטוף במים וסבון את החתך הניתוחי כל יום.
יש להקפיד על נטילת התרופות שנרשמו לחולה בעת שחרורו.
תכנית שיקום לחולים לאחר ניתוח לב הינה מומלצת ביותר! במסגרת זו תותאם לחולה תוכנית אימון גופני אשר מתאימה ליכולותיו של המטופל בנוסף תבנה לחולה תוכנית תזונה נכונה.
חשוב לדעת – אין כל מניעה מקיום יחסי מין (אפילו מומלץ!)
יש ליצור קשר עם המנתח במידה והמטופל חש שלא בטוב, חש קוצר נשימה או כל עליית חום לאחר הניתוח.
כשבועיים לאחר הניתוח יוזמן החולה לביקורת.

כיצד יש להתכונן לניתוח:

יש להישאר פעיל עד כמה שניתן עד הניתוח. טרם הניתוח יש להיוועץ עם המנתח באם יש להפסיק תרופות מסוימות והאם יש צורך בייעוציים נוספים של רופאים מתחומים אחרים.
בהגעה לניתוח יש להביא את הדברים הבאים:
1.     סיכום רפואי מהרופא המטפל
2.     רשימת תרופות
3.     בדיקות דם הכוללות ספירה ביוכימיה, ותפקודי קרישה.
4.     צילום חזה
5.     א.ק.ג
6.     דיסק צנתור ואקו

Heart surgery - פרופסור ירון ברק
Cardiopulmonary machine in action during open heart surgery

דילוג לתוכן