Contact Us

050-7259933
Office:
054-7371027

Private Clinic: Herzliya Medical Center,Eli Landau Boulevard 4, Herzliya Pituach

Aortic valve

 ניתוח מסתמים

בלב האנושי קיימים 4 מסתמים אשר מאפשרים פעולה מיטבית ומסונכרנת של הלב. המסתמים מוודאים כי הדם יזרום בזמן הנכון ובכיוון הנכון.

עיקר ההתערבות הניתוחית של מנתח הלב הינה באחד מ 3 מסתמים: המסתם אאורטלי, המסתם המיטרלי והמסתם הטריקוסיפדלי. מנתח הלב יתקן או יחליף את המסתם בהתאם לבעיה, היצרות במסתם (סגור מדיStenosis ) או דליפה במסתם (פתוח מדיRegurgitation ). במידה והמסתם יוחלף, הוא יוחלף במסתם ביולוגי או מכאני.

היתרון העיקרי של מסתם ביולוגי הינו בכך שאין צורך בנטילת תרופות נוגדות קרישה מסוג קומדין. חסרונו העיקרי הוא כי אורך חייו נחשב כמופחת ביחס למסתם מכאני (בין 8 ל 15 שנים), כאשר מסתם זה יתבלה ניתן יהיה להחליפו בניתוח או בצינתור. מסתם מסוג זה מתאים יותר לחולים מבוגרים יותר.

לעומתו מסתם מכאני יכול לעבוד שנים רבות ללא הפרעה, אך מצריך נטילת תרופה המונעת קרישה מסוג קומדין, לתרופה זו תופעות לוואי והיא עלולה לגרום לדימומים ולכן אינה מתאימה לחולים אשר עובדים במקצועות פיסיים או כאלה שעלולים להיפצע.

ההחלטה לגביי סוג המסתם מתקבלת ביחד עם החולה ולאחר דיון עם המנתח.

יש לזכור שבראש ובראשונה יעשה ניסיון לתקן את המסתם, בטרם הניתוח וע״פ הבדיקות המקדימות יוכל המנתח להעריך את סיכויי התיקון של המסתם ולעדכן את החולה.

ההחלטה לגבי הניתוח מתקבלת כאשר כל שאר האפשרויות הטיפוליות מוצו!

ניתוח מסתמים מבוצע בהרדמה מלאה, בעזרת מכונת לב ריאה – ראה פרק ניתוח לב. – שים לינק פה לדף המתאים.

חשוב לציין כי החלפת מסתם דורשת טיפול אנטיביוטי לפני טיפוליי שיניים או פעילויות כירורגיות אחרות, יש להיוועץ לגבי סוג הטיפול עם הרופא המטפל.

ניתוח לטיפול במסתם אאורטלי

המסתם אאורטלי, ממוקם בצד השמאלי של הלב, הוא מפריד בין החדר השמאלי של הלב לבין אבי העורקים ואחראי על הזרמת הדם לכל הגוף. המסתם בד״כ בנוי משלושה עלים אשר נפתחים כדי לאפשר מעבר של דם מהחדר השמאלי לאבי העורקים ונסגרים כדי למנוע חזרה של דם מאבי העורקים לחדר השמאלי.

הבעיה הנפוצה במסתם זה הינה היצרות של המסתם אשר מונעת מדם לעבור מהחדר השמאלי לאבי העורקים וכתוצאה מכך אספקת הדם לגוף נפגעת. החולה ירגיש כי הוא מתקשה לבצע פעילות מואמצת. הפתרון לבעיה זו הינו החלפת המסתם במסתם ביולוגי או מכאני. בעת הניתוח, המסתם אאורטלי המסויד והמוצר, ייכרת ובמקומו יושתל מסתם תקין אשר מאפשר פתיחה מלאה של העלים, ללא הגבלה בזרימה.

הבעיה הפחות נפוצה במסתם זה הינה אי ספיקה של המסתם, אשר בו המסתם אינו נסגר לגמרי, וכתוצאה מכך יש חזרה של דם מאבי העורקים בחזרה אל החדר השמאלי. החולה ירגיש קוצר נשימה מכיוון שחלק מהדם, אותו הוא צריך, לא יגיע לגוף אלא יחזור ללב. במקרה שכזה יש כיום פתרונות המאפשרים לתקן את המסתם אאורטלי בעזרת טבעת, כאשר התיקון אינו מצליח, אזי המסתם יוחלף במסתם ביולוגי או מכאני.

 

דילוג לתוכן